Banky jsou schopny zvládnout zhoršení ekonomiky

Bankovní sektor v ČR zůstává odolný vůči šokům, jimž by mohl podle zátěžových testů provedených Českou národní bankou čelit v následujících dvou letech. Kapitálová vybavenost celého odvětví neklesá pod regulatorní minimum 8 procent ani v extrémním a velmi nepravděpodobném scénáři zhoršení vývoje ekonomiky. Vyplývá to z výsledků zátěžových testů zveřejněných ČNB.

„Zahraniční pozorovatelé jsou překvapeni tím, jak málo byl domácí bankovní sektor dosud zasažen globální finanční krizí a následnou recesí. Z našeho pohledu je důležité, že zůstává ziskový a do dalšího období vstupuje dobře kapitalizovaný,“ uvedl Jan Frait, hlavní expert ČNB pro oblast finanční stability. „V následujících dvou letech by měl být schopen podle analýz ČNB případným šokům nadále odolávat i přes očekávaný slabý hospodářský růst,“ dodal.

Rizika pro finanční stabilitu v ČR zůstávají i pro následující dva roky nadále vysoká. Tím hlavním je obnovení recese v Evropě. Dalším výrazným rizikem vyplývajícím z aktuálního fiskálního vývoje v některých evropských zemích je potenciální ztráta důvěry finančních trhů ve schopnost vlád rostoucí státní dluhy financovat. Zvolené zátěžové makroekonomické scénáře tato rizika zachycují. Rostoucí ztráty z nesplácených úvěrů a slabší provozní zisky plynoucí z případného nepříznivého makroekonomického vývoje v ČR podle těchto zátěžových scénářů by mohly vyústit ve ztrátové hospodaření u některých bank.

Přestože odvětví jako celek udrží kapitálovou přiměřenost nad regulatorním limitem, několika bankám by kvůli ztrátám mohl tento ukazatel klesnout pod 8 procent a jejich akcionáři by byli nuceni posílit jejich kapitál. I v nejhorším scénáři by však dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR do požadovaného minima vyžadovalo menší kapitálové injekce, než naznačovaly poslední zveřejněné výsledky zátěžových testů bank ve Zprávě o finanční stabilitě z června 2009. Nutné navýšení regulatorního kapitálu v nejpesimističtějším scénáři se podle aktuálních zátěžových testů odhaduje na zhruba 13 miliard korun, tj. nejvýše 5 procent stávajícího regulatorního kapitálu bank a méně než 0,5 procenta hrubého domácího produktu. V loňské Zprávě o finanční stabilitě byly nutné kapitálové injekce v nejhorším zátěžovém scénáři vypočítány na 15,7 miliardy korun.

Ke konci listopadu 2009 činila kapitálová přiměřenost bankovního sektoru 13,41 procent a žádná z bank nevykazovala hodnotu pod 10 procent.

Marek Petruš
mluvčí ČNB