Bankovní sektor v prvním čtvrtletí zvýšil zisk

Banky a spořitelny v prvním letošním čtvrtletí hospodařily s čistým ziskem 13,8 miliardy korun, což v meziročním porovnání představovalo růst o 15,9 procenta. V prvním čtvrtletí loňského roku činil čistý zisk bankovního sektoru 11,9 miliardy korun. Hlavním zdrojem ziskovosti bank byl nadále zisk z finanční činnosti.

Bankovní sektor zůstává ziskový a dobře kapitalizovaný a dokázal i v nepříznivém ekonomickém prostředí během prvního čtvrtletí pokračovat v trendech z úspěšného loňského roku,“ uvedl viceguvernér České národní banky Miroslav Singer. „Potěšitelné je, že ztráty ze znehodnocení finančních aktiv, hlavně úvěrů, ve srovnání se 4. čtvrtletím 2009 mírně poklesly," dodal.

Úrokový zisk i zisk z poplatků a provizí dosáhly prakticky stejného objemu jako v posledním čtvrtletí loňského roku. Správní náklady zůstaly pod kontrolou. Z hlediska struktury obchodování tuzemských bank zůstalo nejpodstatnějším rizikem úvěrové riziko. Zhoršení kvality bankovních úvěrů se projevilo ve zvýšení veškerých úvěrů se selháním za tři letošní měsíce o sedm procent (od konce roku 2009) na 123,5 miliardy Kč, zejména v důsledku předchozího poklesu ekonomiky a snížené schopnosti nefinančních podniků i obyvatelstva splácet své závazky. Ztráty ze znehodnocování (náklady na odpisy a tvorbu opravných položek) ke konci března 2010 dosáhly 5,6 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost bank vzrostla a na konci letošního března činila 14,3 procenta. V prvním letošním čtvrtletí regulatorní kapitál posiloval rychleji než celkové kapitálové požadavky. Od konce roku 2009 vzrostl celkový regulatorní kapitál bankovního sektoru o 3,5 miliardy Kč na 268,2 miliardy Kč.

Struktura bankovního sektoru je dlouhodobě stabilizovaná. Na tuzemském trhu na konci prvního čtvrtletí 2010 pokračovalo v činnosti celkem 39 bank a poboček zahraničních bank, z toho bylo celkem 16 bank, pět stavebních spořitelen a 18 poboček zahraničních bank. Objem bilance bankovního sektoru v prvním čtvrtletí mírně stoupl na 4,11 bilionu Kč na konci března.

Marek Petruš, mluvčí ČNB

O sektorech finančního trhu - tabulky a komentáře