Bankovní rada schválila návrh rozpočtu ČNB na příští rok

Na svém jednání dne 8. 12. 2005 bankovní rada schválila rozpočet ČNB na rok 2006 v celkové výši 2 085 mil. Kč. V uvedeném objemu není zohledněna integrace dozorů nad finančními trhy, tj. výdaje související se začleněním Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, Komise pro cenné papíry a Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění do České národní banky. Po dokončení legislativního procesu proto dojde k následné úpravě rozpočtu ČNB.

Na základě zákona Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz ČNB. Výdaje na pořízení majetku jsou pro rok 2006 plánovány v objemu 270 mil. Kč a výdaje na provoz ve výši 1 815 mil. Kč. Z objemově nejvýznamnějších položek na pořízení majetku lze jmenovat výdaje na nákup techniky pro úschovu, manipulaci a zpracování hotovostí (72 mil. Kč), výdaje na nákup HW a SW (82 mil. Kč) a výdaje na dokončení výstavby záložního pracoviště ČNB (49 mil. Kč). Z objemově nejdůležitějších položek výdajů na provoz jsou to pak výdaje na emisi a správu oběživa (jedná se o nákup bankovek a mincí od externích dodavatelů v celkovém objemu cca 345 mil. Kč), osobní výdaje (tj. zejména mzdové prostředky a odvody povinně hrazeného pojistného v celkové výši cca 887 mil. Kč), nakupované služby v objemu cca 133 mil. Kč (z toho za podporu výpočetní techniky 80 mil. Kč), telekomunikační poplatky (98 mil. Kč), oprava a údržba majetku ve výši 157 mil. Kč (z toho údržba a servis výpočetní techniky 74 mil. Kč), spotřeba energie (41 mil. Kč) a další.

Rozpočet ČNB na rok 2006 je na rozdíl od předchozích let sestaven v cenách včetně daně z přidané hodnoty. Po vyloučení této metodické změny představuje celkový objem rozpočtu na rok 2006 v porovnání s očekávanou skutečností roku 2005 nárůst pouze o 4,9 %, což je způsobeno výrazným navýšením prostředků na nákup bankovek a mincí.

Česká národní banka hradí nezbytné náklady na svoji činnost ze svých výnosů a není výdajovou kapitolou státního rozpočtu. Roční zprávy o výsledku svého hospodaření předkládá ČNB k projednání Poslanecké sněmovně a zároveň je již několik let pravidelně zveřejňuje na internetu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB