BR schválila rozpočet ČNB na rok 2009

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 4. 12. 2008 schválila rozpočet ČNB na rok 2009 v celkové výši 2 350 mil. Kč (rozpočet je sestaven v cenách včetně daně z přidané hodnoty). Plánovaný rozpočet je oproti očekávané skutečnosti roku 2008 vyšší celkově o 9,3 %. Hlavním důvodem celkového nárůstu je zvýšení výroby bankovek a mincí. Provozní výdaje vzrostou o 5,6 %. Do uvedeného nárůstu se promítá i další rozšíření činností banky o ochranu spotřebitele u regulovaných subjektů a náklady spojené s předsednictvím České republiky v EU. Nárůst průměrné mzdy je uvažován ve výši 5 %.

Na základě zákona Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky. Výdaje na pořízení majetku jsou pro rok 2009 uvažovány v objemu 140 mil. Kč a výdaje na provoz ve výši 2 210 mil. Kč.


Z objemově nejvýznamnějších položek výdajů na pořízení majetku lze jmenovat:

Název položkyČástka
Programové vybavení pro počítače - SW43 mil. Kč
Obalový materiál na bankovky a mince a další spotřební materiál25 mil. Kč
Výpočetní technika - HW22 mil. Kč
Technika pro úschovu, manipulaci a zpracování hotovostí14 mil. Kč
Zabezpečovací zařízení11 mil. Kč
 

Z objemově nejdůležitějších položek výdajů na provoz lze uvést:

Název položkyČástka
Emise a správa oběživa (nákup bankovek a mincí od externích dodavatelů)   527 mil. Kč
Mzdové prostředky a odvody povinně hrazeného pojistného1 168 mil. Kč
Nakupované služby
 - z toho: za podporu výpočetní techniky
   134 mil. Kč
     58 mil. Kč
Oprava a údržba majetku
 - z toho: za opravu a údržbu budov
                za údržbu a servis výpočetní techniky
                za opravu a údržbu zabezpečovacích zařízení
   112 mil. Kč
     38 mil. Kč
     27 mil. Kč
     24 mil. Kč
Telekomunikační poplatky     56 mil. Kč
Spotřeba energie     53 mil. Kč

Česká národní banka hradí nezbytné náklady na svoji činnost ze svých výnosů a není výdajovou kapitolou státního rozpočtu. Roční zprávy o výsledku svého hospodaření Česká národní banka standardně předkládá k projednání Poslanecké sněmovně. Tyto roční zprávy jsou již několik let pravidelně zveřejňovány na internetové stránce ČNB.

Pavlína Bolfová
mluvčí České národní banky