Alokace zvláštních práv čerpání MMF zvýšila devizové rezervy ČNB

Devizové rezervy České národní banky vzrostly od 31.7. do 30.9.2009 o 2,1 miliardy dolarů (USD) na 41,0 miliardy USD. Tento nárůst jde zejména na vrub zahrnutí alokace zvláštních práv čerpání (SDR) pro Českou republiku z Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve výši odpovídající 1,2 miliardy USD do stavu devizových rezerv.

Rada guvernérů MMF rozhodla o alokaci SDR pro členské země (celkem 186 zemí světa) v srpnu 2009. Byla uskutečněna tzv. všeobecná alokace SDR v ekvivalentu 250 miliard dolarů (USD) a speciální jednorázová alokace v ekvivalentu 33 miliard USD. Obě alokace SDR jsou spojeny se záměrem dodání likvidity do světového ekonomického systému všech členských zemí MMF formou dodatku k devizovým rezervám.

Česká republika obdržela z všeobecné alokace 607 355 119 SDR dne 28. srpna 2009 a ze speciální jednorázové alokace 172 845 891 SDR dne 9. září 2009. V souladu se statistickými standardy MMF byly alokované prostředky zahrnuty do stavu devizových rezerv České národní banky do položky SDR.

Marek Petruš, mluvčí ČNB