Aktualizace úkolů ČNB v souvislosti se zavedením eura v ČR

Bankovní rada ČNB dne 11.10. 2007 odsouhlasila aktualizovaný přehled úkolů ČNB v souvislosti se zavedením eura v České republice. Původní dokument ČNB z r. 2005 byl doplněn o nové poznatky, a to v souladu s Národním plánem zavedení eura v ČR, který vláda schválila na počátku dubna t.r. a v návaznosti na "Aktualizovanou strategii přistoupení České republiky k eurozóně' ze srpna téhož roku. Úkoly centrální banky jsou rozpracovány podle jednotlivých oblastí její působnosti.

ČNB bude z hlediska organizace přechodu na euro zastřešovat zejména přípravu finančního sektoru na jednotnou měnu a oblast komunikace s veřejností. Řada úkolů jako je například zavedení bezhotovostního eura a uvedení eurových bankovek a mincí do oběhu bude spadat do její výlučné gesce. Z tohoto důvodu je ČNB klíčovým partnerem Ministerstva financí České republiky v Národní koordinační skupině pro zavedení eura, která byla pro účel koordinace přípravných prací ustavena v závěru r. 2005.

Přehled úkolů ČNB spojených se zavedením eura neobsahuje konkrétní termíny pro zahájení jednotlivých kroků, neboť cílový termín přijetí eura v České republice není stanoven. Na základě zkušeností současných členů eurozóny by ke splnění všech praktických úkolů měly postačovat přibližně tři roky.

Přehled úkolů ČNB bude i nadále pravidelně aktualizován.

Aktualizace úkolů ČNB v souvislosti se zavedením eura v ČR (pdf, 258 kB)

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB