10 let České mincovny

Česká mincovna byla založena dne 1.7. 1993 jako samostatná výrobní divize tehdy ještě Bižuterie a.s. v Jablonci nad Nisou. Během prvních šesti měsíců roku 1993 byla vybudována novodobá Česká mincovna, která nabídla své služby jako dodavatel mincí pro potřeby centrální banky České republiky. Česká mincovna je součástí akciové společnosti Bižuterie Česká Mincovna a.s., která toto obchodní jméno používá od roku 1996.

Česká mincovna razí od roku 1996 veškeré oběžné mince pro potřeby České republiky. V roce 1994 byla zahájena ražba stříbrných pamětních mincí v nominální hodnotě 200 Kč, v roce 1995 potom ražba pamětních zlatých mincí v nominálních hodnotách 1000 Kč, 2500 Kč, 5000 Kč a 10 000 Kč. V roce 2001 začala Česká mincovna razit pro potřeby České národní banky novou sérii zlatých pamětních mincí v nominální hodnotě 2000 Kč. Vydání série 10 mincí, která nese název "10 století architektury', je rozloženo do pěti let a je inspirováno vývojem architektury v České republice. Česká mincovna vyrobila pravděpodobně jako první na světě pamětní minci s hologramem. Byla to bimetalická mince, resp. stříbrná mince s nominální hodnotou 2000 Kč, na níž je ve zlaté inleji umístěn státní znak České republiky provedený jako ražený hologram.

V prestižní anketě každoročně pořádané v USA časopisem World Coin News a nakladatelstvím Krause Publications, získala mince z Bižuterie Česká mincovna, a.s. první cenu v kategorii Nejkrásnější zlatá mince roku 1999. Vyhodnocena byla mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. s motivem založení Nového Města pražského. Pro rok 1993 byla v této soutěži vyhlášena oběžnou mincí roku bimetalová padesátikoruna s motivem Prahy.

Česká mincovna v současné době zaměstnává 39 lidí. Roční kapacita mincovny je dimenzována na 500 mil. kusů oběžných mincí a 300 tis. kusů pamětních mincí. Mincovna je zcela soběstačná ve výrobě razidel a i v užití chemických povrchových úprav. Polotovary pro výrobu oběživa i pro pamětní ražby jsou nakupovány v zahraničí u renomovaných výrobců, neboť tuzemská výroba neexistuje.

Ve výrobě oběživa je Česká mincovna pod přímou kontrolou ČNB a vzájemné vztahy o výrobě a ochraně oběživa jsou upraveny dlouhodobými smlouvami mezi Českou národní bankou a Bižuterií Českou Mincovnou a.s.

Česká mincovna za 10 let svého trvání vyrobila pro ČNB 1 891 797 126 ks oběžných mincí a 876 489 ks pamětních mincí. Celkem mincovnou prošlo 4 077 tun střížků na oběžné mince. Celkové tržby mincovního programu činily za 10 let 1 254 764 975 Kč.

V průběhu 10 let si Česká mincovna vybudovala významné místo mezi mincovnami ostatních zemí Evropy a její pozice byla potvrzena na zasedání Mint Directors Conference v roce 1998 v Jižní Africe, kdy se Česká mincovna stala oficiálním členem této světové organizace mincoven.

Jako potvrzení dobré práce českých mincmistrů lze hodnotit ten fakt, že Česká mincovna je schopna obstát ve světové konkurenci a dosud razila nejen mince pro Českou republiku, ale i pro Sjednocené arabské emiráty, Moldávii, Venezuelu a Libanon.

V roce 2002 byl v České mincovně zaveden systém kontroly kvality vycházející z norem ISO 9001:2000. Je to jeden z předpokladů pro to, aby se mincovna mohla ucházet o realizaci tak náročného projektu, jakým je ražba mincí euro. Úkol je to velmi těžký, neboť mince společné evropské měny musí vyhovovat podmínkám hotovostního peněžního oběhu nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB