1. zasedání Výboru evropských bankovních supervizorů (CEBS)

Dne 5. listopadu 2003 Evropská komise přijala rozhodnutí o vytvoření Výboru evropských bankovních supervizorů (CEBS). Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost 1. ledna 2004. První zasedání tohoto nového Výboru se konalo 29. ledna.

CEBS bude plnit funkce Level 3 Committee pro bankovní sektor při aplikaci procesu " Lamfalussy'.

Úkolem Výboru je:

  • informovat Komisi, buď na její žádost, a to v časovém limitu, který Komise může stanovit podle naléhavosti dané záležitosti, nebo z vlastní iniciativy, zejména pokud jde o přípravu návrhu realizačních opatření v oblasti bankovních činností;
  • přispívat k důslednému plnění směrnic Společenství a konvergenci postupů supervize v rámci celého Společenství;
  • prohloubit spolupráci v oblasti supervize včetně výměny informací.

CEBS je tvořen představiteli institucí bankovního dohledu na vysoké úrovni a představiteli centrálních bank zemí Evropské unie. Přistupující země EU budou mít do 1. května 2004 roli pozorovatelů. Země Evropského hospodářského prostoru, které nejsou členy EU, budou působit jako stálí pozorovatelé.

Předsedou Výboru je José-María Roldán (Banco de España, Španělsko). Místopředsedou je Danièle Nouy (Commission Bancaire, Francie). Předsedu podporuje 'Bureau", jehož členy jsou Andres Ittner (Oesterreichische Nationalbank, Rakousko), Helmut Bauer (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Německo) a Kerstin af Jochnick (Finansinspektionen, Švédsko). Sekretariát Výboru bude mít sídlo v Londýně, Velká Británie.