Zveřejnění opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy

III/2023

Směrnice CRD IV v reakci na regulatorní koncept Basel III zavedla do regulatorní praxe v EU důležitý makroobezřetnostní nástroj, kterým je proticyklická kapitálová rezerva. Úkolem tohoto nástroje je zvýšit odolnost finančního systému vůči rizikům spojeným s chováním bankovního sektoru v průběhu finančního cyklu, zejména s výraznými výkyvy v úvěrové dynamice, které zesilují cyklické kolísání ekonomické aktivity.

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/makroobezretnostni-politika/proticyklicka-kapitalova-rezerva/

Čas zveřejnění: 9.00