Základní měsíční údaje platební bilance

za listopad 2023

Platební bilance je statistický výkaz, který systematickým způsobem zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové období.

Základní struktura platební bilance vycházející z Příručky k sestavování platební bilance MMF (6. vydání, 2009) zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet. Oproti předchozí metodice je součástí finančního účtu i změna devizových rezerv ČNB (položka Rezervní aktiva).

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/platebni_bilance_m/

Čas zveřejnění: 10.00