Vládní finanční statistika GFS86

k 31. 3. 2023

Vládní finanční statistika představuje ucelený statistický systém zachycující ekonomické aktivity vládního sektoru, a to především v oblasti vládních příjmů, výdajů a vládního dluhu, vč. transakcí vlády ve finančních aktivech a pasívech. V České republice je za tvorbu údajů vládní finanční statistiky primárně zodpovědný Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Údaje vládní finanční statistiky jsou rovněž základem hodnocení vývoje tzv. maastrichtských kritérií v oblasti vládního deficitu a dluhu. Česká národní banka po dohodě s Českým statistickým úřadem publikuje údaje ve formě, ve které jsou v návaznosti na jarní a podzimní notifikace vládního deficitu a dluhu zasílány do Evropské centrální banky. Vybrané údaje vládní finanční statistiky jsou členěny jak za vládní sektor celkem (S.13), tak i za jednotlivé subsektory - ústřední vláda (S.1311), místní vládní sektor (S.1313) a fondy sociálního zabezpečení (S.1314). Pro operativní hodnocení plnění státního rozpočtu a celostátních daňových příjmů jsou zveřejněny časové řady vybraných ukazatelů státního rozpočtu. Za tato data je primárně zodpovědné Ministerstvo financí. Jedná se o seskupení jednotlivých položek do obdobné sestavy a metodiky se kterou pracuje státní rozpočet ČR.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/vladni-fin-stat/

Čas zveřejnění: 10.00