Vládní finanční statistika

časová řada 1995–2023

Vládní finanční statistika představuje ucelený statistický systém zachycující ekonomické aktivity sektoru vládních institucí, a to především v oblasti příjmů, výdajů, deficitu, dluhu a transakcí ve finančních aktivech a pasivech. V České republice je za sestavení údajů vládní finanční statistiky primárně zodpovědný Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Údaje vládní finanční statistiky jsou základem hodnocení vývoje tzv. maastrichtských kritérií v oblasti deficitu a dluhu vládních institucí. Česká národní banka po dohodě s Českým statistickým úřadem publikuje údaje ve formě, ve které jsou v návaznosti na jarní a podzimní notifikace deficitu a dluhu vládních institucí zasílány do Evropské centrální banky. Vybrané údaje vládní finanční statistiky jsou členěny jak za sektor vládních institucí celkem (S.13), tak v některých případech i za jednotlivé subsektory - ústřední vládní instituce (S.1311), místní vládní instituce (S.1313) a fondy sociálního zabezpečení (S.1314). Data mají roční frekvenci.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/vladni-fin-stat/

Čas zveřejnění: 10.00