Statistika penzijních fondů

k 31. 3. 2023

Harmonizovaná statistika penzijních fondů poskytuje ucelený statistický přehled o vývoji v sektoru penzijních fondů v průběhu sledovaného období.

Rozvaha je uvedena v základním členění položek s vyčleněním vztahů na rezidenty a nerezidenty, případně v členění podle sektoru emitenta dluhových cenných papírů.

Členění položek rozvahy:

  • podle kategorie nástrojů
  • podle sektoru emitenta dluhového cenného papíru
  • podle země původu protistrany

Data: https://www.cnb.cz/cnb/arad_pf

Čas zveřejnění: 10.00