Statistika investičních fondů

k 31. 8. 2023

Rozvahová statistika fondů kolektivního investování poskytuje přehled o vývoji aktiv a pasiv fondů kolektivního investování v průběhu sledovaného období.

Údaje jsou rozděleny do skupin podle vykazujících subjektů:

  • Akciové fondy – tj. fondy, které investují zejména do akcií a jiných majetkových účastí
  • Dluhopisové fondy – tj. fondy, které investují zejména do cenných papírů jiných než akcie
  • Smíšené fondy – tj. fondy, které investují do majetkových účastí i dluhových cenných papírů bez převažujícího přístupu upřednostňujícího jeden či druhý nástroj
  • Nemovitostní fondy – tj. fondy, které investují zejména do nemovitostí
  • Ostatní fondy – tj. fondy, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Fondy fondů a fondy kvalifikovaných investorů jsou řazeny do výše uvedených skupin na základě investiční strategie.

Data: https://www.cnb.cz/cnb/arad_if

Čas zveřejnění: 10.00