Pokladní plnění státního rozpočtu

k 31. 1. 2024

Pro operativní hodnocení plnění státního rozpočtu a celostátních daňových příjmů jsou zveřejněny časové řady vybraných ukazatelů státního rozpočtu. Za tato data je primárně zodpovědné Ministerstvo financí, s jehož souhlasem ČNB časovou řadu publikuje. Jedná se o seskupení jednotlivých položek do obdobné sestavy a metodiky, se kterou pracuje státní rozpočet ČR. Data mají měsíční frekvenci.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/vladni-fin-stat/

Čas zveřejnění: 10.00