Písemný záznam z měnověpolitického jednání bankovní rady

ze dne 7. listopadu 2024

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Písemný záznam jednání odrážející diskusi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. Po šesti letech je zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/