Písemný záznam z jednání bankovní rady o finanční stabilitě

ze dne 6. června 2024

Bankovní rada jedná o otázkách finanční stability zpravidla čtyřikrát ročně, výjimečně i na mimořádných zasedáních. Písemný záznam z jednání o otázkách finanční stability, zahrnující diskuzi členů bankovní rady, je obvykle zveřejněn s odstupem dvou týdnů.

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/rozhodnuti-bankovni-rady-cnb/