Jednání bankovní rady – měnověpolitické jednání

Situační zpráva

Oznámení měnověpolitického rozhodnutí: 14.30

Tisková konference: 15.45

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady aktuální prognóza zatížená, a rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb včetně poměru hlasování. Tyto informace jsou součástí prohlášení bankovní rady a prezentace. S cca hodinovým odstupem po tiskové konferenci je zveřejňován na internetových stránkách ČNB také její zvukový záznam a video záznam. Písemný záznam jednání odrážející diskusi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. Po šesti letech je zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/