Jednání bankovní rady – jednání o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě – jaro 2024, rozhodnutí o nastavení makroobezřetnostních nástrojů

Oznámení rozhodnutí: 15.45

Tisková konference: 15.45

Bankovní rada jedná o otázkách finanční stability zpravidla čtyřikrát ročně. Na dvou jednáních bankovní rada diskutuje Zprávu o finanční stabilitě (jarní a podzimní vydání). Součástí těchto dvou jednání jsou rozhodnutí bankovní rady o nastavení širší skupiny makroobezřetnostních nástrojů. Bezprostředně po skončení jednání je zveřejněno rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability a je uspořádána tisková konference. V jejím průběhu jsou vysvětleny důvody přijatého rozhodnutí a jsou podrobně popsány jeho parametry. Podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci je vzápětí zveřejněn na internetových stránkách ČNB. Z tiskové konference je se zhruba hodinovým odstupem zveřejňován také zvukový a video záznam. Písemný záznam z jednání o otázkách finanční stability zahrnující diskuzi členů bankovní rady je obvykle zveřejněn s odstupem dvou týdnů.

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/rozhodnuti-bankovni-rady-cnb/