Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely

za červenec 2023

Čtvrté Maastrichtské kritérium je založeno na úrovni dlouhodobých úrokových sazeb. Článek 4 Protokolu o konvergenčních kritériích, podle článku 121 Smlouvy, stanoví, že splnění čtvrtého konvergenčního kritéria "znamená, že průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu EU v průběhu jednoho roku před šetřením nepřekročí o více než 2 procentní body průměrnou úrokovou sazbu tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Úrokové sazby jsou měřeny na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů s ohledem na rozdíly v národních definicích".

Data: https://www.cnb.cz/cnb/dlouhodobe_urokove_sazby

Čas zveřejnění: 10.00