Čtvrtletní finanční účty

za 4. čtvrtletí 2023

Statistika čtvrtletních finančních účtů jako svébytná součást národních účtů přináší ucelený obrázek o finanční situaci a finančních vztazích v ekonomice, včetně vztahu k zahraničí, z hlediska ekonomických sektorů a finančních nástrojů.

Finanční účty doplňují obrázek o hospodářském cyklu o data z finanční sféry. Jejich cílem je zlepšit představu o fungování finančního systému, o jeho struktuře, a odhalit hlavní kanály, jejichž prostřednictvím jsou finanční nástroje získávány a investovány. Finanční účty jsou významným informačním zdrojem se širokým využitím v oblasti měnově politických analýz, v oblasti finanční stability, či sledování transmisního mechanizmu. Podpůrnou roli mohou sehrát také při běžném investičním rozhodování široké veřejnosti. Finanční účty je možné kromě identifikace finančních rizik a nerovnovah v jednotlivých sektorech dále využít i pro finanční modelování a simulace (krátkodobý vývoj cenové hladiny, sledování bublin na trzích, simulace vývoje finančních toků při šocích).

Odpovědnost za sestavení čtvrtletních finančních účtů v České republice nese Česká národní banka, za sestavení ročních finančních a čtvrtletních nefinančních účtů Český statistický úřad. Data za čtvrtletní finanční účty jsou publikována v termínu 110 dní po skončení daného čtvrtletí (v současnosti jsou publikovány pouze finanční rozvahy institucionálních sektorů). Kromě dat je součástí publikace v termínu 120 dní také doprovodný komentář, který shrnuje aktuální finanční vývoj.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/stat-fin-uctu/

Čas zveřejnění: 10.00