čnBlog – Vyhodnocení dopadů pandemie na hlavní ekonomiky světa: Krize nabídky, nebo poptávky?

Koronavirová pandemie a související protiepidemická opatření představují bezprecedentní negativní šok pro světovou ekonomiku. Do jaké míry lze výrazný propad jednotlivých ekonomik připsat nabídkovým nebo poptávkovým vlivům? Článek přináší dostupné pohledy mezinárodních institucí doplněné o vlastní empirickou a modelovou analýzu.