čnBlog – Klientské úrokové sazby z úvěrů a vkladů v kontextu zvyšování měnověpolitických sazeb

Jak se projevily změny v 2T repo sazbě v klientských úrokových sazbách úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem? A jak reagovaly depozita? Těmito otázkami se zabývá blogový příspěvek Jakuba Grossmanna a Branislava Saxy ze sekce měnové.