Zpráva o finanční stabilitě – podzim 2023

ČNB vydává plné znění Zprávy o finanční stabilitě – podzim 2023. Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 29. listopadu 2023. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace k 30. červnu 2023.