Zpráva o finanční stabilitě – jaro 2024

ČNB vydává plné znění Zprávy o finanční stabilitě – jaro 2024. Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 6. června 2024. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 31. prosinci 2023.