Změny v sekci regulace a mezinárodní spolupráce

V sekci regulace a mezinárodní spolupráce České národní banky vznikne od 1. ledna 2020 nový odbor regulace finančního trhu II. Řízením nového odboru byl pověřen Mgr. Aleš Smutný, dosavadní vedoucí právního referátu v odboru regulace finančního trhu zmíněné sekce.

Současně se vznikem nového odboru došlo v sekci regulace a mezinárodní spolupráce k dalším organizačním změnám: odbor regulace finančního trhu se od stejného data přejmenuje na odbor regulace finančního trhu I a dosavadní odbor regulace platebního styku a finančních inovací ponese nové označení odbor regulace finančního trhu III.

Agenda regulace a mezinárodní spolupráce bude mezi odbory rozdělena následovně: odbor regulace finančního trhu I bude mít v gesci otázky obezřetnostní regulace úvěrových institucí a pojišťoven. Odbor regulace finančního trhu II bude řešit mj. agendu obecného legislativního rámce a regulace kapitálového trhu a investičních služeb. Do kompetence odboru regulace finančního trhu III bude spadat mj. problematika platebního styku, finančních inovací a ochrany spotřebitele.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB