Změna v publikování statistiky emitovaných dluhopisů

S účinností od 30. 6. 2023 je produkce statistiky emitovaných dluhopisů na národní úrovni ukončena. Poslední údaje byly uveřejněny k 31. 12. 2022, a to dne 31. 3. 2023.

Statistika o emitovaných dluhopisech rezidentů ČR emitovaných na domácích a zahraničních trzích je nahrazena statistikou o emitovaných cenných papírech v produkci Evropského systému centrálních bank, a to prostřednictvím prezentačního nástroje Datový portál Evropské centrální banky (ECB Data Portal, https://data.ecb.europa.eu/), konkrétně v datové sadě Securities Issues Statistics – CSEC.