Záznam z mimořádného jednání bankovní rady bude zveřejněn 24. března