Základní ukazatele finančního zdraví podle Mezinárodního měnového fondu (FSIs IMF)

za 3. čtvrtletí 2022