Vyjádření České národní banky ke krácení a rušení objednávek pamětních mincí a bankovek

V posledních letech dochází k postupnému zvyšování zájmu o stříbrné a zlaté pamětní a obchodní mince a bankovky emitované Českou národní bankou. Tento zájem zjevně vrcholí poptávkou po mincích a bankovkách vydávaných od začátku roku 2022 do konce roku 2023. ČNB nemá v současné době provozní podmínky pro přímý prodej veřejnosti, a proto již tradičně od roku 1993 prodává pamětní mince a bankovky výhradně prostřednictvím smluvních partnerů, jejichž seznam je, společně s dalšími informacemi, zveřejněn na webové stránce ČNB. Emise pamětních mincí a bankovek je zpravidla rozdělena na dvě pololetní období, v nichž mají smluvní partneři možnost upravit výši svých objednávek.

Pouze v případě, že objem objednávek převýší maximální emitované množství (emisní limit), tedy zjednodušeně poptávka převýší nabídku, je ČNB nucena objednávky snížit (krátit). Krácení objednávek je výhradně poměrné (procentuální) a pro všechny partnery shodné. Informaci o případném krácení obdrží smluvní partneři do 30 dnů od ukončení objednávkového období, tedy zpravidla do konce ledna na druhé pololetí téhož kalendářního roku a do konce srpna na první pololetí následujícího kalendářního roku.

Informaci o krácení na první polovinu roku 2022 (bankovka „Engliš“ a mince „Jawa 250“) odeslala ČNB smluvním partnerům 18. srpna 2021, na druhou polovinu roku 2022 (mince „Litoměřice“) dne 19. ledna 2022 a na první polovinu roku 2023 (mince „Blahoslav“, „Matocha“, „Československý rozhlas“, „Tatra 603“ a „Kroměříž“) dne 8. srpna 2022.

V obavě z krácení objednávají někteří smluvní partneři mnohonásobně větší množství (aktuálně až 6x nad emisní limit a až 15x nad obvyklé náklady podobných mincí v nedávné minulosti), které by podle názoru ČNB v některých případech ani nebyli schopni odebrat a zaplatit, čímž se celkové množství objednávek a míra krácení dále zvyšují.

V návaznosti na uvedené krácení smluvních objednávek jsou smluvní partneři nuceni krátit nebo rušit rezervace a objednávky i svým klientům. Způsob a postup tohoto krácení již ČNB nemůže ovlivnit, doporučuje ale smluvním partnerům, aby nepřijímali objednávky na odběr mincí dříve, než mají od ČNB potvrzeno přidělené množství.

ČNB také ujišťuje, že jediným důvodem krácení smluvních objednávek je zvýšená poptávka převyšující emisní limity, mince nejsou vyráběny v nižším, ale naopak podstatně vyšším množství než v nedávné minulosti. Objektivně je jich proto dostatek, pouze ne v určitý okamžik a u určitého prodejce.

ČNB současnou situaci a východiska z ní zkoumá a uvažuje i o jiných způsobech emise a prodeje pamětních a obchodních mincí a bankovek.