Vyjádření ČNB k novele zákona upravující obchody ČNB

Česká národní banka se s Ministerstvem financí ČR dohodla na předložení novely zákona o ČNB, která upravuje oblast obchodů ČNB na volném trhu a kterou dnes schválila Vláda ČR. Aktuální novela vychází z původní komplexní novely zákona o ČNB, která je v Poslanecké sněmovně před 2. čtením. 

Novela má umožnit rozšíření palety nástrojů měnové politiky a také okruhu subjektů, s kterými může ČNB uzavírat obchody na volném trhu. Stávající znění zákona o ČNB sice umožňuje České národní bance od bank nakupovat a bankám prodávat státní dluhopisy bez ohledu na jejich splatnost, nicméně pokud jde o ostatní cenné papíry, zákon o ČNB omezuje ČNB na obchody na peněžním trhu, tedy na obchody s nástroji se splatností do jednoho roku. Novela má ČNB umožnit obchodovat na trhu s nástroji s delší splatností a s dalšími protistranami včetně např. pojišťoven, penzijních společností či dalších institucionálních investorů.

Vládou dnes schválená novela zákona o ČNB upravující operace ČNB na volném trhu nemá vliv na zákaz měnového financování. Umožnění ČNB nakupovat na primárním trhu vládních dluhopisů, tedy přímo od vlády, není předmětem ani původního, ani současného návrhu novely zákona o ČNB. Schválení novely má vytvořit prostor, aby ČNB mohla v případě potřeby k plnění svých úkolů vstoupit na sekundární trh jakýchkoli finančních instrumentů, včetně vládních dluhopisů. 

O toto Česká národní banka usilovala již od roku 2016 právě proto, aby byla připravena na podobné mimořádné situace, kterým čelíme nyní v souvislosti epidemií koronaviru. Přestože ČNB považuje za žádoucí, aby byla novela přijata urychleně a umožnila ČNB v případě náhlého zhoršení situace na finančních trzích účinně zasáhnout, Poslanecká sněmovna ji dnes odmítla zařadit na program 42. schůze k projednání ve zkráceném jednání. Rozhodnutí o případném využití nově nabytých nástrojů, bude-li novela přijata, bude plně v kompetenci ČNB.

Markéta Fišerová 
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB