V. Benda – Inflaci umíme v případě potřeby zkrotit