Sdělení ČNB k možným odkladům splátek úvěrů

Česká národní banka byla v neděli 22. března vyzvána Asociací exportérů a Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), aby rozvolnila pravidla při odkladu splátek úvěrů, na která údajně narážejí komerční banky. V reakci na to ČNB uvádí, že si je dostatečně vědoma rizik současné pandemické situace s dopady na firmy, domácnosti i finanční stabilitu. Proto již 16. března 2020 bankovní rada ČNB přijala na svém mimořádném jednání stabilizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. V rámci těchto opatření ČNB informovala, že ne každý odklad splátek musí dle platných pravidel nutně vést k přeřazení pohledávky banky mezi tzv. klasifikované, resp. nevýkonné pohledávky. Banky tak dle ČNB mají už dnes dostatečnou flexibilitu, jak klientům postiženým výpadkem poptávky či neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožnit odklad splátek. 

Způsob použití pravidel v praxi byl a je průběžně diskutován s Českou bankovní asociací i s jednotlivými bankami, které řeší konkrétní nastavení svých vlastních pravidel pro kategorizaci pohledávek a výpočet opravných položek. "Takto jsme to jasně komunikovali vůči bankovnímu sektoru a já pevně věřím, že banky v tento ‚moment pravdy' dokáží, že všechna jejich proklientská prohlášení nebyla jen prázdným marketingem," uvedl viceguvernér Tomáš Nidetzký, který v rámci bankovní rady dohlíží na oblasti dohledu nad finančním trhem a finanční stabilitu.

ČNB bankám sdělila i to, že v případě jiných než retailových klientů by banky měly postupovat při posuzování individuálně a zejména u větších klientů či úvěrů podrobněji vyhodnocovat dopad aktuální situace na jejich celkovou finanční situaci a schopnost splácení úvěru v budoucnosti. 

Následně bude důležitý průběžný monitoring vývoje bonity klientů, kterým bylo umožněno odložení splátek, aby banky včas zachytily případné další zhoršování jejich situace. V případě poskytnutí opakovaného odkladu splátek či jiné úlevy ve prospěch klienta by banky měly jeho pohledávky přeřadit do kategorie nevýkonných.

Tímto výkladem ČNB poskytuje bankám určitou flexibilitu při posuzování kategorizace pohledávek a při výpočtu opravných položek, které banky musejí provádět podle přímo účinných nařízení EU. Současně však ČNB předpokládá, že banky budou opravné položky vytvářet včas dle vývoje rizikovosti portfolia. "Stejně jako evidujeme počet osob nakažených koronavirem, tak musíme evidovat i počet firem, které byly koronavirem zasaženy. Jejich lékařem jsou v tomto případě především vláda a bankovní domy, a to za podpory centrální banky," dodal viceguvernér Nidetzký. 

Markéta Fišerová 
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB