Reakce na dnešní oznámení ČSOB

Československá obchodní banka, a. s., dne 17. 2. 2023 informovala o rozhodnutí arbitrážního soudu ve sporu se společností ICEC-HOLDING, a.s. Toto rozhodnutí je výsledkem mnohaletého soudního sporu, který má své počátky už v devadesátých letech minulého století a je pozůstatkem obchodu uzavřeného ještě tehdejší Investiční a poštovní bankou (IPB).

Česká národní banka konstatuje, že uvedené rozhodnutí neoslabuje finanční a solventnostní pozici ČSOB. Banka ve všech relevantních ukazatelích plní všechny požadavky pro ni vyplývající ze zákona o bankách a dalších předpisů upravujících činnost bank.

odbor komunikace ČNB