Prostor pro další zvyšování úrokových sazeb může vzniknout