Novela zákona o ČNB nabyla účinnosti

Dne 1. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 219/2021 Sb., který novelizoval zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Novela zákona o ČNB rozšířila spektrum měnověpolitických obchodů prováděných centrální bankou a nově dala ČNB pravomoc stanovit právně závaznou formou makroobezřetnostní limity v oblasti hypotečních úvěrů, pokud se objeví systémová rizika pro finanční stabilitu v oblasti poskytování hypoték. I nadále bude platit zákaz měnového financování, tzn. ČNB v žádném případě nesmí úvěrovat vládu, což vyplývá také z podmínek členství České republiky v EU.

Novela rozšířila České národní bance operační rámec pro provádění obchodů na volném trhu, které jsou nezbytné pro efektivní výkon měnové politiky. Dosud mohla ČNB obchodovat pouze s omezenou skupinou nástrojů a protistran, nyní může provádět obchody s dalšími nástroji finančního trhu a se všemi jeho účastníky. Právní úprava je obdobou legislativy v jiných zemích, včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky. Rozšíření druhů transakcí a okruhu subjektů umožní ČNB reagovat na potřeby měnové politiky, a to zejména v krizových situacích.

Vedle nástrojů pro efektivnější provádění měnové politiky získala Česká národní banka také nové pravomoci v makroobezřetnostní politice – pokud si to systémová rizika vyžádají, bude moci stanovit právně závazné limity úvěrových ukazatelů pro žadatele o hypotéku. Tyto limity mohly být dosud určeny pouze formou doporučení. Možnost určit limity hypotečních úvěrů a vyžadovat jejich plnění nově též právně závaznou formou umožní České národní bance mj. udržet rovné podmínky na hypotečním trhu pro tuzemské i přeshraniční poskytovatele.

ČNB podle zákona může určovat hypoteční limity v případě, že bude hrozit systémové riziko pro finanční stabilitu v oblasti poskytování hypoték. Toto riziko posuzuje nejméně jednou za půl roku. Při posuzování systémového rizika ČNB přihlíží k vývoji poskytovaných spotřebitelských úvěrů, cen nemovitostí a příjmů spotřebitelů a k makroekonomickému vývoji. Bere také v úvahu dopad na spotřebitele a na poskytovatele úvěrů. Podle situace pak ČNB rozhodne, zda stanoví hranici jednoho, dvou, nebo všech tří hypotečních ukazatelů. Pro žadatele o hypotéku splňující kritérium věku do 36 let budou při stanovení limitů právně závaznou formou platit mírnější podmínky.