Komentář ke schválení novely zákona o ČNB Sněmovnou

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes schválila tzv. „malou“ novelu zákona o České národní bance, která upravuje oblast obchodů ČNB na volném trhu. Novela byla Sněmovnou projednána ve stavu legislativní nouze jako jedno z významných opatření pro boj s dopady koronavirové krize a čeká ji ještě schválení Senátem a podpis prezidenta.

Novela umožňuje ČNB obchodovat na finančním trhu bez omezení z hlediska možných instrumentů, doby jejich splatnosti i protistran. Cílem je, aby ČNB mohla v případě nutnosti vstoupit na finanční trhy a udržet tak stabilitu domácího finančního sektoru i v případě, že by některé finanční instituce měly v důsledku ekonomických dopadů koronavirové krize nedostatek likvidity, a byly tak nuceny začít hromadně prodávat svá aktiva. Takový hromadný výprodej by mohl vést k destabilizaci a zamrznutí finančních trhů, což by bez zásahu ČNB mohlo přivodit pád některých institucí.

„Může se stát, že bude potřeba, aby ČNB dodávala likviditu nejen bankám, ale také nebankovním finančním institucím, například  pojišťovnám či penzijním fondům, což dosud nebylo možné. V krizovém období, které nás bohužel v ekonomické oblasti čeká, by mohl pád i relativně malé nebankovní instituce vyvolat nebezpečné dominové efekty,“ řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Rozšíření pravomocí ČNB pro obchodování neznamená, že se budeme moci na finančních trzích pohybovat dle své libovůle. Vždy tak budeme muset činit pouze v zájmu plnění svých zákonných úkolů, tedy zejména v zájmu cenové a finanční stability,“ dodal.

Novela nijak neprolamuje zákaz měnového financování vlády a naopak uvádí nastavení instrumentária naší centrální banky do souladu s úpravou ve vyspělých zemích včetně EU.

Aktuální novela vychází částečně z původní komplexní novely zákona o ČNB, o jejíž schválení ČNB usiluje už od roku 2016 a která obsahuje i zavedení zákonné pravomoci ČNB stanovovat limity ukazatelů hypotečních úvěrů. Oproti původnímu vládnímu návrhu schválili poslanci rozšíření nástrojů a protistran pro obchodování ČNB pouze do konce roku 2021.

„Časové omezení přijímáme jako kompromis s důvěrou, že se Parlament po odeznění stávající mimořádné situace vrátí k projednávání širší novely zákona o ČNB, která by se měla řešit již ve standardním legislativním procesu,“ uvedl guvernér Rusnok.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB