Investiční pozice ČR vůči zahraničí a zahraniční zadluženost – komentář