Guvernér Aleš Michl členem vrcholného orgánu Evropské asociace pro bankovní a finanční historii

Guvernér České národní banky Aleš Michl byl 13. června v Budapešti zvolen členem Board of Patrons, jednoho z vrcholných orgánů Evropské asociace pro bankovní a finanční historii (European Association for Banking History and Financial History, EABH).

Asociace je nejvýznamnější evropskou organizací zabývající se výzkumem evropských bankovních a finančních dějin. Vznikla v roce 1990 pod původním názvem European Association for Banking History s úkolem sdružovat bankovní instituce v oblasti výzkumu dějin evropského bankovnictví. V současnosti má 63 institucionálních členů. Česká národní banka je jejím řádným členem od roku 2003, zástupci Archivu ČNB se ale pravidelně zúčastňují tematických výročních konferencí EABH již od roku 1994. Na jednáních asociace ČNB zastupuje hlavní archivář Jakub Kunert, který je také od roku 2009 členem akademické rady EABH.

Board of Patrons je jedním ze čtyř vrcholných orgánů asociace (vedle valné hromady, správní rady a akademické rady), jehož úkolem je podpora aktivit v oblasti historie a archivnictví hospodářských dějin a především dějin finančního systému. Členy Board of Patrons jsou vždy významné osobnosti evropských finančních institucí, ať již soukromých bank a pojišťoven, či centrálních bank. Mandát členů Board of Patrons je tříletý a vzniká na základě souhlasu valné hromady asociace.