Dočasná změna vstupu do budovy ČNB pro klienty a veřejnost

Od 25. ledna 2021 dojde k přemístění pracovišť pražské pobočky obsluhujících klienty a veřejnost do prostor vestibulu vchodu ze Senovážné ulice. Na tomto místě bude pražská pobočka dočasně působit zhruba do konce dubna, tedy po dobu stavebních prací souvisejících s projektem „Revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB“.

Činnost pražské pobočky, tedy správa účtů a pokladní operace, bude zajištěna v plném rozsahu bez přerušení, a to v pracovní dny pondělí až pátek v době od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 14.00.

Provizorní prostory při obsluze klientů nenabídnou obvyklý komfort – jsou umístěny mimo bankovní halu a kvůli omezenému prostoru neumožňují delší čekání. Z těchto důvodů:

  • Žádáme klienty, aby omezili návštěvy pražské pobočky, využívali pro své bezhotovostní transakce internetové bankovnictví ABO-K a výběry hotovosti realizovali v maximální míře platebními kartami.
  • V neodkladných případech klientům doporučujeme, aby si předem domluvili konkrétní čas návštěvy se svým správcem účtu prostřednictvím jeho e-mailu nebo telefonicky, případně telefonicky prostřednictvím spojovatelky 224 411 111.

Pro předání případných papírových platebních příkazů bude nadále připraven sběrný box.

Dne 22. ledna 2021 budou služby pro klienty a veřejnost poskytovány pouze do 11.30.

Děkujeme za pochopení.