Článek M. Veselého ve sborníku konference BIS a Světové banky

Článek Portfolio optimisation problems with hard-to-optimise objective functions (pdf, 643 kB) pojednává o využití numerických metod inspirovaných náhodnými přírodními procesy (např. proces chladnutí materiálů či chování vlčí smečky) pro optimalizaci portfolia.

Článek byl vydán ve sborníku Evolving Practices in Public Investment Management: Proceedings of the Seventh Public Investors Conference. Konference se konala v říjnu 2018 v Římě pod záštitou BIS, Světové banky a centrálních bank Kanady a Itálie.