ČNB zveřejňuje Roční zprávu o výsledku hospodaření a Roční účetní závěrku za rok 2019

Česká národní banka v roce 2019 vykázala zisk ve výši 57,9 mld. Kč, který bude použit na úhradu části účetní ztráty z minulých let. Zbývající kumulovaná ztráta ČNB činí 129,2 mld. Kč.