ČNB zveřejnila podkladové materiály a protokoly z měnověpolitických jednání v roce 2012