ČNB začne zveřejňovat popis rizik prognózy inflace

Česká národní banka bude po měnověpolitických jednáních bankovní rady, na kterých není k dispozici nová prognóza, zveřejňovat slovní popis rizik stávající prognózy inflace. Ten nahradí dosavadní Graf rizik inflační prognózy. Zveřejnění popisu rizik podpoří transparenci měnové politiky v termínech, kdy nevychází Zpráva o měnové politice.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) vyhledával pro jeho omezenou srozumitelnost pouze relativně nízký počet uživatelů z řad odborné veřejnosti. Nový formát přináší textový popis rizik a nejistot tak, jak je vnímají ekonomové sekce měnové. Uživatelům poskytne podobnou informační hodnotu jako GRIP, aniž by vytvářel dojem zdánlivě vysoké přesnosti odhadu vlivu jednotlivých nových informací na prognózu inflace a úrokových sazeb. ČNB poprvé zveřejní popis rizik prognózy inflace na svém webu 30. června v 9.00 společně s písemným záznamem z jednání bankovní rady, které se konalo 21. června.

GRIP nadále zůstává součástí širší sady podkladových materiálů pro rozhodování bankovní rady o nastavení měnové politiky v období mezi dvěma prognózami. Kompletní podkladové materiály se zveřejňují spolu s protokolem z měnověpolitického jednání bankovní rady s odstupem šesti let.

odbor komunikace ČNB