ČNB se připojila k podpoře Basel III

Česká národní banka se dne 7. září 2021 spolu s dalšími 24 orgány dohledu a centrálními bankami některých členských států EU stala signatářem společného dopisu adresovaného vysokým představitelům Evropské komise pro oblast finančních služeb, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů (dále jen „dopis“ (pdf, 348 kB)). V dopise vyjadřují podporu plné, včasné a konzistentní implementaci mezinárodního konceptu obezřetnostní bankovní regulace Basel III.

Smyslem dopisu je vytvořit protiváhu snahám o rozmělnění konceptu Basel III v EU. Podle názoru signatářů je dodržení konceptu v nejlepším zájmu Evropy, neboť posílí odolnost bank a tím i hospodářský růst. Dodržování dohodnutých jednotných globálních pravidel také umožňuje vzájemnou srovnatelnost bank. Proběhlé krize navíc ukazují globální propojenost ekonomik, což podtrhuje potřebu jednotných globálních pravidel.

Specificky se v dopise zdůrazňuje podpora pro nový, rizikově citlivější standardizovaný přístup k úvěrovému riziku, pro minimalizaci odchylek v EU a zejména pak pro výstupní práh, který představuje limit pro dosaženou úsporu na kapitálovém požadavku při aplikaci interních modelů a jehož všechny vrstvy by měly být vypočteny z jednotné základny rizikově vážených aktiv. ČNB navíc podporuje, aby výstupní práh byl zaveden na všech úrovních konsolidace.