ČNB dementuje vyjádření mluvčího České spořitelny pro server Aktuálně.cz

ČNB dementuje vyjádření mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého, zveřejněné 7. května 2019 v článku Aktuálně.cz Kriminalita roste, pojistěte se, straší dealeři spořitelny. Data jsou však opačná. V citaci bylo nesprávně uvedeno, že Česká spořitelna využívá pro prodej pojištění externí prodejní sítě, které pro vedení prodejního hovoru používají scénáře schválené centrální bankou. ČNB neschvaluje žádné scénáře telefonických hovorů, které využívají jednotliví distributoři při nabízení pojištění (tzv. callscripty).

Česká národní banka vykonává dohled nad oblastí pojišťovnictví dle příslušných právních předpisů. Tyto předpisy opravňují Českou národní banku kontrolovat, zda subjekty působící na finančním trhu plní své zákonné povinnosti, a pokud je zjištěno jejich porušení, může ukládat opatření k nápravě nebo takové porušení sankcionovat uložením pokuty. Pokud jde o distribuci pojištění, jedná se o plnění všech povinností ve vztahu k zákazníkům, kterým je zprostředkováváno pojištění, včetně plnění informačních povinností.