Až pominou externí příčiny, můžeme se relativně rychle vracet k normálu