Automatizace zveřejňování aukcí státních dluhopisů

Česká národní banka spustila automatizované zveřejňování oznámení o primárních aukcích krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a o výsledcích těchto aukcí.

Díky automatizaci budou výsledky primárních prodejů státních dluhopisů k dispozici bezprostředně po jejich ukončení na webových stránkách České národní banky. Nově bude umožněno exportovat data do formátů umožňující jejich strojové zpracování.

Kde informace o aukcích najdete:

Aukce, které proběhly v době od 1. ledna 2022, najdete v nových přehledných tabulkách v sekci Finanční trhy – Trh státních dluhopisů.

Archiv dat z aukcí, které proběhly v době do 31. prosince 2021, najdete v odkazech Historie aukcí SPP/SDD ve formátu xlsx.


  • Česká národní banka (dále jen „ČNB“) na základě § 31 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a § 26 odst. 4 a 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“) dává v tuzemsku do prodeje státní dluhopisy a může z pověření Ministerstva financí vykonávat i další činnosti spojené s jejich správou, splácením a převody, popřípadě i další požadované činnosti.
  • Více v Pravidlech pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (pdf).