Aktivity ČNB na podporu finanční gramotnosti oceněny v mezinárodní soutěži

Aktivity České národní banky zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti uspěly v prestižní mezinárodní soutěži AFI Global Financial Inclusion Awards 2022 v kategorii The Global Youth Financial Inclusion Award. ČNB se dostala do nejužšího okruhu pěti finalistů.  

Vyhlašování výsledků soutěže AFI Global Financial Inclusion Awards 2022 proběhlo 8. září v Jordánsku, na pobřeží Mrtvého moře. Soutěže se mohla zúčastnit jakákoliv instituce i mimo členské země organizace AFI. Cenu za nejlepší projekt získala centrální banka Palestiny (Palestine Monetary Authority). Ocenění pro ČNB převzal Luboš Komárek, spoluautor vzdělávacích podkladů a náměstek ředitele sekce měnové.

 „Bylo pro mě inspirativní diskutovat  názory na oblast finanční inkluze a vzdělávání napříč jednotlivými zeměmi světa. Řada z nich byla velmi shodná s našimi, takže se potvrdilo, že na příslušnosti ke světadílu řečníka vlastně až tak nezáleží. Nešlo rovněž přehlédnout, že aktivita centrálních bank na tomto poli je velmi vysoká,“ uvedl Luboš Komárek, který v poděkování zmínil četné aktivity ČNB na poli finanční gramotnosti včetně nového Návštěvnického centra ČNB. V diskusích pak předal zkušenosti ČNB z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti a nastínil budoucí záměry.

ČNB pro učitele a jejich žáky vytvořila stručné výukové materiály, se kterými mohou různě pracovat, a to nejen v hodinách občanské nauky. Například prezentace na téma Osobní finance je k dispozici také v anglickém jazyce, a lze ji tak využít i v hodinách angličtiny. Prezentaci doplňují i metodické listy, které doporučují pedagogům, co k jednotlivým snímkům prezentace s žáky probrat, a to včetně otázek a příkladů. Výukový materiál Proč vznikají krize? studenty názornou a srozumitelnou formou provází nejčastějšími typy krizí a seznamuje je s rolí jednotlivců, podniků i centrální banky v jejich prevenci. Prezentace jsou určeny především pro žáky 2. stupně základních škol, studenty středních škol, jejich učitele, ale i pro laickou veřejnost. ČNB letos poprvé uspořádala i Setkání ČNB s učiteli, kde pedagogům autoři výukových materiálů – manželé Zlata a Luboš Komárkovi – představili praktické využití všech výukových pomůcek.

Nejnovějším počinem České národní banky na poli finanční a ekonomické gramotnosti je Návštěvnické centrum ČNB, které prostřednictvím svých expozic a programů nabízí školám i veřejnosti možnost poznat svět ekonomiky, centrální banky a historie peněz. V pražských expozicích Za měnou a Lidé a peníze se lze seznámit se vším, o co se moderní centrální banka stará a čím její činnost ovlivňuje každého z nás. Díky užití mechanických, ale i elektronických expozičních prostředků centrum návštěvníkům nabízí možnost porozumět fenoménu peněz i ekonomickým principům, které nás obklopují. K dispozici je i široká nabídka doprovodných programů. Veškerá nabídka Návštěvnického centra ČNB je zdarma.

Všechny projekty na podporu finanční a ekonomické gramotnosti najdete na webovém rozcestníku.

Aktivity ČNB na podporu finanční gramotnosti oceněny v mezinárodní soutěži – diplom

Aktivity ČNB na podporu finanční gramotnosti oceněny v mezinárodní soutěži

Vybrané projekty ČNB:

Prezentace Osobní finance aneb jak proplout bez nehody světem financí je určena učitelům, žákům a studentům.

Výukový film O penězích a lidech je určen pro střední a základní školy.

Web Peníze na útěku učí mladé Čechy nejen orientovat se ve světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí rozpočet nebo vytvářet si odpovídající rezervy, aby se vyhnuli finančním potížím při neplánovaných událostech.

Návštěvnické centrum ČNB a jeho expozice v Praze i Brně jsou určeny pro školy a širokou veřejnost, stejně tak jako služby odborné knihovny nebo Archivu ČNB.

S činností ČNB se široká veřejnost může seznámit i v rámci tzv. outreach programů, které se pořádají po celé České republice.

ČNB je spoluorganizátorem Ekonomické olympiády pro střední školy, kterou pořádá Institut pro ekonomické vzdělávání (INEV). V rámci tohoto projektu ČNB vyhlašuje soutěž o Cenu ČNB.

Stejně tak se ČNB věnuje tvorbě příležitostných edukativních videí, která jsou dostupná na jejím účtu na YouTube.

ČNB za aktivity na poli FEG získala i další ocenění:

První místo v oborové soutěži Zlatý středník 2021 v kategorii Veřejný sektor a politická komunikace za komunikační kampaň na podporu finanční a ekonomické gramotnosti. Jejím středobodem byla vzdělávací prezentace s názvem Osobní finance. Více: ČNB oceněna za kampaň na podporu finanční a ekonomické gramotnosti

Kampaň ČNB „Děti a peníze“ získala první místo v mezinárodní soutěži Native Advertising Awards. Vyhlašování výsledků soutěže Native Advertising Awards proběhlo letos 9. března v Kodani. Kampaň propagující výukové podklady ČNB zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti získala zlatou pozici v kategorii Nejlepší nízkorozpočtová kampaň. Více: Kampaň ČNB získala 1. místo v mezinárodní soutěži.