Kurzy devizového trhu na www stránkách ČNB

ČNB vyhlašuje kurzy devizového trhu ve formátu HTML a TXT (vhodném pro další zpracování) prostřednictvím dynamických aplikací , které jsou součástí www stránek ČNB, v následující podobě:

Kurzy devizového trhu k danému dni

Kurzy devizového trhu k danému dni se aktualizují pouze jedenkrát denně (vždy v pracovní dny po 14:30).

Neopodstatněné a nadměrné přístupy na tyto stránky budou v rámci aplikovaných bezpečnostních opatření považovány za nežádoucí a budou omezeny.

  • HTML formát

URL pro přístup: 
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/index.html?date=DD.MM.RRRR

DD - den 
MM - měsíc 
RRRR - rok

  • TXT formát

URL pro přístup: 
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=DD.MM.RRRR 
nebo 
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt (bez parametru, pouze pro aktuální devizové kurzy)

DD - den 
MM - měsíc 
RRRR - rok

Popis TXT formátu:

První řádek souboru obsahuje datum, pro které byl kurz vyhlášen ve formátu DD.MM.RRRR Za datem následuje 1 mezera a znak # spolu s pořadovým číslem zveřejňovaných kurzů v rámci roku.

Ukázka 1. řádky:

03.01.2000 #1

Za tímto řádkem následují kurzy, přičemž první řádkou je hlavička v následující podobě

země|měna|množství|kód|kurz

Na dalších řádcích následují vlastní data kurzů. Každý řádek obsahuje jednu měnu. Oddělovačem hodnot je znak '|', v  případě čísel s desetinnou částí je oddělovačem desetinných míst znak ','. Ukázka řádky pro konkrétní měnu

Austrálie|dolar|1|AUD|23,282

Pro datum z intervalu let 1999 - 2001 následuje dále za daty kurzů devizového trhu prázdná řádka, která odděluje data přepočítacích poměrů. Ty jsou opět zahájeny hlavičkou:

země|denominace|množství|kód|poměr

Na dalších řádcích následují vlastní data (oddělovač je je znak '|'). 
Ukázka řádku dat :

Belgie|frank|100|BEF|89,762

Kurzy devizového trhu za daný rok

Data jsou k dispozici pouze v TXT formátu od roku 1991 do současnosti.

Praktická poznámka: 
Tento formát je určen především pro další počítačové zpracování. Tento soubor není určen k prohlížení. Při pouhém prohlížení tohoto souboru se jednotlivé údaje v rámci řádku zobrazují těsně za sebou, oddělovačem je "|" - "svislá čárka". Při importu txt souboru např. do excelu se sloupce korektně srovnají.

URL pro přístup:

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/rok.txt?rok=RRRR 

RRRR - rok

Popis TXT formátu:

První řádek obsahuje hlavičku, ostatní řádky vlastní data. Oddělovačem hodnot je znak '|', v  případě čísel s desetinnou částí je oddělovačem desetinných míst znak ','. Hlavička, která zároveň určuje i formát datových řádků, má následující formát:

Datum|<<jednotka měny1>> <<kód měny1>>|<<jednotka měny2>> <<kód měny2>>|...

Pokud se struktura zveřejňovaných kurzů během roku změní, objeví se aktualizovaná hlavička mezi datovými řádky před datem, kdy změna nastala.

Příklad hlavičky kurzů zveřejňovaných od 1.1.2005:

Datum|1 AUD|1 BGN|1 CAD|1 HRK|1 CYP|1 DKK|1 EUR|1 EEK|1 HKD|100 HUF|1 XDR|100 ISK|100 JPY|1 LVL|1 LTL|1 MTL|1 NZD|1 NOK|1 PLN|10000 ROL|100 RUB|1 SGD|100 SKK|100 SIT|1 ZAR|100 KRW|1 SEK|1 CHF|1 TRY|1 USD|1 GBP

Vybrané devizové kurzy

Data jsou k dispozici ve formátech HTML, Excel a ASCII. Formát Excel je optimalizován pro prohlížeč MSIE verze 5 a vyšší.

Vybrané devizové kurzy - grafy

Popis osy Y: Měnové páry jsou uvedeny ve standardním formátu podle zvyklostí na finančních trzích. To znamená, že jako první je uváděna bazická (hlavní) měna. Proto nelze tento formát chápat jako matematické vyjádření množství jednotek první měny za jednotku druhé měny, ale naopak. Protože ČNB stanovuje kurzy devizového trhu jednotně jako počet korun za příslušnou měnu, je tato měna považována za bazickou a je proto uvedena na prvním místě.

 

Zpět na seznam